Saytdan foydalanish qoidalari. -

Saytdan foydalanish qoidalari.

Saytdan foydalanish qoidalari.

Kvdom.uz – Toshkent shahri va Toshkent viloyatlarida kvartira, arenda, ijaraga turar joy qidiruv sayti hisoblanadi.

Kvdom.uz – Saytidagi e’lonlar ochiq manbalardan, telegram guruhlar, kanallar, uy egalari tomonidan olinadi. Shu sababli ushbu ma’lumotlarning aktual yoki aktual emasligiga e’lon joylashtiruvchilar mas’uldirlar, siz olgan ma’lumotlar eskirgan yoki yangilanish talab qilinadigan bo’lishi mumkin. Aktual ma’lumotlar bo’yicha telegram kanalimizga obuna bo’ling. https://t.me/kvdom_uz

Diqqat! Agar sizdan uy yoki kvartira uchun avvaldan to’lov talab qilishsa, yoki karta raqamlariga to’lov o’tkazishni so’rashsa, yoki karta kodingizni talab qilishsa, zinhor ularga birinchi bo’lib to’lovni amalga oshirmang. Karta kodlaringizni ham begona shaxslarga aytmang. Bu sizning havfsizligingiz uchundir.

Shuningdek, O’zbekiston qonunchiligi bo’yicha ijaraga olinayotgan honadon egasi bilan o’zingizga qulay bo’lgan muddat uchun ijara shartnomasi tuzishni unutmang.

Saytga e’lon joylashtirish mutlaqo bepul. Buning uchun siz : +99895-0-188-188, +99891-490-0771 telefon raqamlariga bog’lanib batafsil ma’lumot olishingiz mumkin.

Условия использования сайта.

Kvdom.uz – это сайт поиска квартир, аренды и аренды жилья в городе Ташкенте и Ташкентской области.

Kvdom.uz – Объявления на сайте взяты из открытых источников, телеграм групп, каналов, арендодателей. Таким образом, ответственность за актуальность этой информации лежит на рекламодателях.

Внимание! Если кто то просят вас заплатить вперед за дом или квартиру, или просят перевести платежи на номера карт, или просят код вашей карты, не платите им первым. Не сообщайте коды своих карт незнакомым людям. Это для вашей безопасности.

Размещение объявления на сайте абсолютно бесплатно. Для этого вы можете получить подробную информацию, обратившись по телефонам: +99895-0-188-188, +99891-490-0771.

Terms of use of the site.

Kvdom.uz is a search site for apartments, leases and rental accommodation in Tashkent city and Tashkent regions.

Kvdom.uz – The announcements on the site are taken from open sources, telegram groups, channels, landlords. Therefore, it is the responsibility of the advertisers to ensure that this information is up-to-date or not.

Attention! If they ask you to pay in advance for a house or apartment, or ask to transfer payments to card numbers, or ask for your card code, do not pay them first. Do not share your card codes with strangers. This is for your safety.

Posting an ad on the site is absolutely free. For this, you can get detailed information by contacting the phone numbers: +99895-0-188-188, +99891-490-0771.